top of page
david-marcu-VfUN94cUy4o-unsplash_edited.jpg

O 2Riders

Pomysł zrodzony z pasji do rowerów młodego ojca, który chciał jak najszybciej pokazać synowi świat z perspektywy dwóch kółek. Cierpiał, że ze swoim 6-latkiem może odjechać na co najwyżej kilka kilometrów.
Kombinował jak przekazać część mocy synowi i jeździć dalej, bez marudzenia na 5-tym czy nawet 9-tym kilometrze. 
Wdrożenie pomysłu zaczął od prowizorycznych rozwiązań. Po kilku latach testów, wymyślania rozwiązań problemów i kolejnych sprintach z inżynierami wypracował hol w postaci linki z bezpiecznym ryglem, który rozłącza rowery po ewentualnym upadku holowanego, jak też przy hamowaniu i wyprzedzaniu. 
Na rynku dostępne są substytuty, jednak nie zapewniają kluczowej funkcji, jaką jest bezpieczeństwo, bądź nie są skierowane do odpowiedniej grupy wiekowej.
Urzędy patentowe w UE i USA finalizują procedurę przyznania spółce patentów - ocena merytoryczna została pozytywnie zakończona. 
Polak potrafi!
Teraz przystępujemy do dopracowania detali, uruchomienia produkcji i wprowadzenia produktu na rynek. Zakładamy, że może to być ekscytujące zadanie dla szerszego grona entuzjastów wycieczek rowerowych, w szczególności znających problem dysproporcji mocy i wytrzymałości towarzyszy wypraw.
Zapraszamy do wspólnej akcji – jako sympatyk/autor treści, tester, promotor, czy… wspólnik. Uruchomiliśmy emisję publiczną 2Riders Prosta Spółka Akcyjna. Jeśli chcesz dołączyć do naszej drużyny – napisz do nas!

Czym jest 2Riders?

2Riders działa analogicznie do wiązań narciarskich – i pełnią tę samą funkcję. W sytuacjach awaryjnych dochodzi do rozłączenia holu i tym samym zatrzymania działania siły, która mogłaby spowodować kontuzje osoby holowanej. Urządzenie można też łatwo rozłączyć, żeby wrócić do samodzielnej jazdy – wystarczy, jak holowany zahamuje.

Odpowiednia konstrukcja mechaniczna zapewnia, że hol przenosi poprzez linkę siłę napędową holującego na holowanego aż do siły granicznej. Po jej przekroczeniu hol rozsprzęgla się – na zasadzie zrywki. Ponadto – i to stanowi sedno patentu – gdyby awaryjna sytuacja polegała na konieczność ominięcia holującego, przy wyprzedzaniu rygiel rozłączy się, ale już bez szarpnięcia. Szarpnięcie w bok prowadziłoby do przewrócenia młodego rowerzysty.

Ten zestaw funkcji stanowi sedno patentu.

Obejrzyj animację, z której dowiesz się więcej!

Wszystkie filmy

Linka holująca 2Riders

Konstrukcja

Urządzenie 2Riders to linkowy holownik rowerowy z ryglem zapewniającym automatyczne rozłączenie przy hamowaniu, wyprzedzaniu oraz w sytuacjach awaryjnych. Komplet składa się rygla, linki zakończonej kulką oraz zwijarki na linkę.

Rygiel montowany jest do roweru holowanego. Działa na zasadzie zmodyfikowanej zrywki – odpowiednio wyprofilowane płaszczyzny dociskane do siebie sprężyną mają za zadanie utrzymać między sobą kulkę znajdującą się na końcu linki holowniczej. Drugi koniec linki zamocowany jest do zwijarki, a ta montowana do roweru holującego. Kulka i linka przenosi siłę zapewniającą napęd rowerzyście holowanemu.
W przypadku, gdy siła ta przekroczy graniczną wartość, mechanizm ulega rozłączeniu. Może to nastąpić wskutek zaciśnięcia hamulców przez rowerzystę holowanego lub po upadku – opory toczenia są o rząd wielkości niższe niż siła tarcia działająca na leżący rower. Graniczna siła wypięcia jest regulowana w sposób analogiczny do regulacji wiązań narciarskich. W wariancie najbezpieczniejszym – w którym graniczna siła ustawiona jest na niskim poziomie – automatyczne rozłączenie następuje także w przypadku ruszania wyłącznie w oparciu o siłę przekazywaną przez holującego.

Znamienną cechą rygla jest automatyczne wypięcie przy wyprzedzaniu holującego – przy użyciu minimalnej siły, bez szarpnięcia. To istotna funkcjonalność. Gdyby rozłączenie przy wyprzedzaniu wymagało użycia normalnej siły – działającej na bok – mogłoby powodować utratę równowagi i upadek – potencjalnie na rower holujący. Byłby to bardzo niepożądany i niebezpieczny efekt.

Zwijarka utrzymuje napięcie linki przez cały czas jazdy, bez względu na dystans pomiędzy rowerami.
W toku prac badawczych i testów kolejnych wersji holownika w terenie, długość linki oraz masa kulki i linki, jak i parametry sprężyny zwijającej zostały tak dobrane, aby kulka była szybko zwinięta po rozłączeniu i nie wplątywała się w tryby roweru holującego, ani nie wychodziła na boki (poza tor jazdy rowerów). Uwzględniono także informację zwrotną grupy docelowej w zakresie akceptowalnej odległości pomiędzy rowerami – zbyt krótka powoduje dyskomfort dzieci.

Wynalazek odpowiada na potrzebę związaną z odbywaniem przejażdżek rowerowych z dziećmi
w wieku 6-12 lat. Na ogół dzieci w tym wieku potrafią samodzielnie jeździć na rowerze (na dwóch kołach),
ale nie są zdolne do pokonywania średnich i długich dystansów, a tempo jazdy znacząco odbiega od tempa dorosłych cyklistów – ze względu na brak siły i wytrzymałości. Holownik przenoszący siłę,
ale nieograniczający przyjemności z samodzielnego prowadzenia roweru przez dzieci,
stanowić będzie przełom w popularyzacji rodzinnego kolarstwa.

Pod względem stopnia skomplikowania urządzenie 2Riders można przyrównać do wiązań narciarskich. Implikuje to relatywnie niskie koszty produkcji i brak uzależnienia od komponentów elektronicznych. Technicznie jest to produkt łatwo kopiowalny. Dlatego kluczowe znaczenie ma monopol wynikający
z ochrony patentowej.

Etap rozwoju

Prace rozwojowe obejmowały zaprojektowanie, wykonanie i testy czterech wersji prototypu.
Testy w środowisku naturalnym ostatniej wersji potwierdziły prawidłowe i ergonomiczne działanie wszystkich istotnych funkcji, poza regulacją granicznej siły wypięcia. Klarowna i dobrze widoczna skala wymaga modyfikacji konstrukcji – w sposób, który koncepcyjnie już opracowano. Środki z ostatniej emisji zostały przeznaczone m.in. na ochronę własności intelektualnej (patenty) oraz pierwszy etap prac badawczo-rozwojowych nad finalną wersją produktu. Obecne prace projektowe mają na celu nadanie produktowi estetycznego wyglądu, co w dotychczasowych wariantach nie było priorytetem. W pierwszym etapie prac (pogłębiona analiza użytkowa) zdiagnozowano potrzebę przedstawienia rozwiązania kwestii podjazdów pod długie podjazdy, typowo w górach - przy niewielkiej prędkości ale z użyciem znacząco większych sił niż wymagane do pokonania oporów toczenia. Zespół inżynierów rozpoczął już analizy nad możliwymi rozwiązaniami.

Środki z emisji mają służyć właśnie opracowaniu finalnej wersji produktu, przetestowaniu go, wykonaniu narzędzi produkcyjnych (przede wszystkim form wtryskowych) i materiałów promocyjnych. Wejście na rynek i promocja realizowana będzie za środki z kolejnej rundy finansowania lub w ramach współpracy z dużą siecią handlową.

Partnerzy

Zespół spółki wybrał renomowanych partnerów do realizacji prac rozwojowych nad konstrukcją oraz designem. Liderem jest Endego (endego.com), spółka posiadająca doświadczenie w realizacji projektów wzorniczych dla wiodących marek konsumenckich, w tym dla Grupy Volkswagen. W zakresie wzornictwa spółka nawiązała relacje z Ergo Design (ergodesign.pl). Zespoły te rozpoczęły już prace.

Znaczenie społeczne

Ruch ma kluczowe znaczenie dla zdrowego rozwoju dzieci. Rozrywki elektroniczne oraz zmiana modelu spędzania wolnego czasu przez najmłodszych, wiążą się z koniecznością większego zaangażowania rodziców w aktywizację ruchową dzieci.

Najpopularniejszą formą aktywności fizycznej w Unii Europejskiej jest jazda na rowerze. Co czwarty Europejczyk jeździ co najmniej raz w tygodniu. Powstaje coraz więcej tras, dzięki którym podróż rowerem można odbyć w sposób bezpieczny
i komfortowy.

Wyzwaniem stojącym przed rodzicami jest różna wydolność poszczególnych członków rodziny.
Dzieci (w wieku 6-12 lat) najczęściej są w stanie wytrzymać nie więcej niż 10 kilometrową trasę rowerową.
Bywa, że w tempie adekwatnym do aspiracji sportowych rodziców nawet mniej.

Dlatego mechanizm bezpiecznego przekazywania mocy rodzica na kilkuletniego syna/córkę ma tak duży potencjał. Pozwala – w chwili pojawienia się objawów zmęczenia dziecka – szybko podłączyć jego rowero pod linkowy hol i kontynuować wycieczkę, by uzyskać następujące efekty:

  • Odbywanie długich, krajoznawczych wycieczek, bez oznak szybkiego zmęczenia dziecka

  • Zwiększenie wydatku energetycznego rodzica przy niższej prędkości – część wysiłku poświęcana jest na napędzenie roweru dziecka, które po podpięciu do holu pedałuje dalej, ale ma lżej

  • Swoboda sterowania rowerem przez dziecko (holowanego) – może nie tylko skręcać, przechylać się, ale także w każdej chwili wypiąć się – po prostu hamując lub wyprzedzając holującego

  • Satysfakcja z pokonania długiej trasy (kluczowa w budowie poczucia własnej wartości dziecka)

  • Budowa więzi rodzinnych, poprzez wspólne spędzanie czasu w aktywny sposób

  • Wpajanie nawyków – weekendowe przejażdżki jako element aktywnego trybu życia

Skontaktuj się z nami

Pytanie, komentarz, specjalne życzenie? Zapraszamy do kontaktu.

Dziękujemy za przesłanie!

Media o nas

Zrzut ekranu 2022-02-11 o 11.08.51.png
fb-logo.jpeg
Filary-Biznesu-Logo.png
logo_StockWatch-560x114.png
strefainwestorow.pl-plain-logo-whit-bg-1151x486.jpg
logo_inwestycje_beztla250x.png
bottom of page